Hội nghị Cơ Sở Hạ Tầng Vững Xây Cuộc Sống - BUILD FOR LIFE được tổ chức bởi INSEE Việt Nam hiện đang diễn ra tại Sheraton Saigon, quy tụ 16 Diễn giả đầu ngành, lãnh đạo các công ty, tập đoàn uy tín trong lĩnh vực xây dựng, đầu tư bất động sản và cơ sở hạ tầng tại Việt Nam, hứa hẹn sẽ mang đến những góc nhìn mới cho sự phát triển của đất nước.